Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Ειδικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για τη βιομηχανία φαρμάκων, βιοτεχνολογίας και τροφίμων (δειγματοληπτικά, βάνες, ταχυσύνδεσμοι, αντεπίστροφα κλπ.)
Εναλλάκτες

Τύπου DTS (Double Tube Sheet) σύμφωνα με FDA και cGMP. Eγγυώνται ότι τα δύο ρευστά είναι αδύνατο να αναμιχθούν, καθώς είναι εντελώς απομονωμένα και αποστραγγίζονται πλήρως. Μονά ή πολλαπλά περάσματα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη δομή, για οποιαδήποτε εφαρμογή υγιεινού τύπου.

άνοιγμα σε νέο παράθυροάνοιγμα σε νέο παράθυρο

άνοιγμα σε νέο παράθυροάνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ