Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Ειδικά εξαρτημάτα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για τη βιομηχανία φαρμάκων, βιοτεχνολογίας και τροφίμων (δειγματοληπτικά, βάνες, ταχυσύνδεσμοί, αντεπίστροφα κλπ.)

Βάνες

άνοιγμα σε νέο παράθυρο

τύπου "πεταλούδας"

άνοιγμα σε νέο παράθυρο

σφαιρικές (ball valve)

άνοιγμα σε νέο παράθυρο

αντεπίστροφες

άνοιγμα σε νέο παράθυρο

εμβόλου

άνοιγμα σε νέο παράθυρο

πυθμένα

ασηπτικές και πολλαπλές

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ