Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 

Μονάδες απολύμανσης νερού με την αποκλειστική τεχνολογία HOD (Hydro-Optic Disinfection)

Τεχνολογία

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία απολύμανσης βασίζεται στην αρχή λειτουργίας των οπτικών ινών και συνδυάζει στοιχεία φυσικής, οπτικής και υδραυλικής.
Το κέντρο του συστήματος είναι η λάμπα UV η οποία είναι μεσαίας πίεσης, υψηλής έντασης (MPHI medium pressure high intensity UV) και ρυθμιζόμενης ισχύος, με ισχύ που μπορεί να φτάνει ως και 5kW ανά λαμπτήρα!
Οι κοινοί λαμπτήρες UV εκπέμπουν ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους κύματος 254nm ενώ οι λαμπτήρες μέσης πίεσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα Atlantium εκπέμπουν ευρύτερο φάσμα ακτινοβολίας 220nm - 300nm, επιτυγχάνοντας έτσι όχι μόνο καταστροφή του DNA, αλλά και καταστροφή των δεσμών των πρωτεϊνών του DNA, αδρανοποίηση ενζύμων και διάλυση DNA και RNA.

Το σύνολο της ακτινοβολίας (μηδενικές απώλειες) διοχετεύεται, με τη βοήθεια ενός κατόπτρου, στη ροή του νερού μέσω ενός σωλήνα quartz που περιβάλλεται από ένα περίβλημα αέρα. Μ' αυτόν τον τρόπο, η ακτινοβολία παγιδεύεται και σαρώνει πλήρως τον όγκο της ροής του νερού που περνά απ' τον σωλήνα quartz.
Ο τρόπος που φτάνει η ακτινοβολία στο σωλήνα quartz δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή της ακτινοβολίας σε όλο τον όγκο του νερού, χωρίς νεκρά σημεία ροής και ανομοιομορφίες έντασης.
Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος υπάρχει αισθητήρας ελέγχου της έντασης  ακτινοβολίας του λαμπτήρα, που παρακολουθεί διαρκώς την απόδοσή του και παρέχει σχετικές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου του συστήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του αισθητήρα αυτού, αντιπαραβάλλονται συνεχώς με αυτά ενός άλλου αισθητήρα, που βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο του σωλήνα quartz και μετρά την ένταση της ακτινοβολίας που διαπερνά το νερό.

  Τα αποτελέσματα των δύο μετρήσεων χρησιμοποιούνται για την αυτόματη και συνεχή ρύθμιση της έντασης της ακτινοβολίας (και κατ' επέκταση της μικροβιοκτόνου δόσης) που φτάνει στο νερό, ανάλογα με την παροχή και τη θολερότητά του (UltraViolet Transmittance, UVT).

 


 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ