Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Ανοξείδωτες κατασκευές, δεξαμενές, εναλλάκτες, βιοαντιδραστήρες, αναδευτήρες για τη φαρμακευτική, χημική βιομηχανία, τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών καθώς και βιοτεχνολογίας

Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Κατασκευή

Ο σχεδιασμός γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISPESL - TUV - APAVE - VICOTTE ενώ χρησιμοποιούνται συστήματα σχεδιασμού CAD - MEC .

Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά στάνταρ κατασκευών EC97/23 ( PED )

 

 

 

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ