Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Πλαστικοί ταχυσύνδεσμοι για εύκαμπτους σωλήνες

Τρόφιμα και Ποτά

Ο Οίκος CPC κατασκευάζει πολλά προϊόντα για την αγορά των τροφίμων και ποτών. Όλα τα προϊόντα αυτά είναι κατασκευασμένα από υλικά εγκεκριμένα από το FDA. Οι ταχυσύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι με ενσωματωμένες βαλβίδες που αυτόματα κλείνουν και παγιδεύουν το ρευστό, είτε αυτό είναι νερό είτε αέριο, όταν ο ταχυσύνδεσμος αποσυνδέεται. Ταχυσύνδεσμοι για τρόφιμα και ποτά

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ