Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Πλαστικοί ταχυσύνδεσμοι για εύκαμπτους σωλήνες

Έξυπνα Συστήματα

Η τεχνολογία που υιοθετούν οι έξυπνοι ταχυσύνδεσμοι επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή δεδομένων -μέσω του συνδέσμου- για την ακριβή θέση και χρόνο της σύνδεσης.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον ταχυσύνδεσμο χρησιμοποιώντας τεχνολογία RFID χωρίς επαφή.
Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα μέσω των ταχυσυνδέσμων πριν τη σύνδεση. Η επικοινωνία συνεχίζεται μεταφέροντας δεδομένα στο σύστημα ελέγχου κατά τη διάρκεια που είναι ενωμένα τα δύο άκρα.
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε διάφορες συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία.
Εξυπνοι ταχυσύνδεσμοι

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ