Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Πλαστικοί ταχυσύνδεσμοι για εύκαμπτους σωλήνες

Βιομηχανίες φαρμάκων και βιοτεχνολογίας

ο Οίκος CPC κατασκευάζει ταχυσυνδέσμους για χρήση σε βιομηχανίες φαρμάκων και βιοτεχνολογίας που εξασφαλίζουν εύκολες, γρήγορες και άσηπτες συνδέσεις σε εύκαμπτους σωλήνες μεταφοράς προϊόντων αλλά και σε δεξαμενές. Αποτρέπουν διαρροές και μειώνουν την πιθανότητα επιμόλυνσης του προϊόντος κατά τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης.
Κατασκευάζονται από υλικά που είναι συμβατά σε επαφή με φάρμακα και βιοτεχνολογικά προϊόντα (polysulfone και polycarbonate με παρεμβύσματα σιλικόνης platinum cured) που καλύπτουν τις προδιαγραφές USP XXIII κατηγορίας VI για βιολογικές δοκιμές και βιοσυμβατότητα ενώ έχουν τη δυνατότητα αποστείρωσης με ατμό ή γ-ακτινοβολία.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι:

  • γραμμές μεταφοράς στείρων ενεσίμων
  • γραμμές διήθησης - γεμίσματος στείρων ενεσίμων
  • γραμμές παρασκευής φαρμάκων
  • δίκτυα διαγνωστικών προϊόντων
  • μηχανήματα εργαστηριακών ελέγχων
  • chromatography
  • γέμισμα - άδειασμα ανοξείδωτων δεξαμενών
  • εύκαμπτοι σάκοι αποθήκευσης βιοτεχνολογικών προϊόντων
  • βιοαντιδραστήρες
  • μεταφορά δοχείων μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών χώρων
Chemical Management Smart Cover Drum

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ