Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
   Σχεδιασμός και κατασκευή στείρων χώρων

Τεχνικά στοιχεία εγκαταστάσεων

Λεπτομέρειες των τεχνικών στοιχείων των εγκαταστάσεων θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Δομή προκατασκευασμένων πάνελ
Τελειώματα δαπέδου
Τελειώματα κατακόρυφων τμημάτων και οροφών
Αξεσουάρ τοιχοποιίας
Είδη θυρών
Αξεσουάρ θυρών
Σύνθεση ψευδοροφής
Ψευδοροφές βαρέως τύπου
Γυάλινα πάνελ και παράθυρα
Έπιπλα καθαρών χώρων
Pass box και pass trolley

 

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ