Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις
 
 Ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού

Από το 1966, ο Οίκος Elettracqua Ιταλίας δραστηριοποιείται κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές συστημάτων επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Ο Οίκος Elettracqua, προκειμένου να καλύψει τις τελευταίες απαιτήσεις της βιομηχανίας για υψηλή ποιότητα, κατά την τελευταία δεκαετία έχει πραγματοποιήσει πολύ μεγάλες επενδύσεις στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή καθαρού και υπερκαθαρού νερού.

Πάντοτε προσανατολισμένος στην υψηλή εξειδίκευση και ανάπτυξη στον τομέα επεξεργασίας νερού, ο Οίκος Elettracqua έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και είναι ο κύριος προμηθευτής συστημάτων καθαρού και υπερκαθαρού νερού σε πολλούς τομείς υψηλής τεχνολογίας της βιομηχανίας, όπως στον φαρμακευτικό τομέα, στον τομέα κατασκευής μικροηλεκτρονικών και ημιαγωγών, καθώς και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διατίθενται συστήματα επεξεργασίας νερού για τις εξής εφαρμογές:
Συστήματα έγχυσης χημικών
Διήθηση
Αποχλωρίωση
Αποστείρωση με UV
Αποσκλήρυνση
Επεξεργασία πόσιμου νερού
Ozonization
Συστήματα αποσιδήρωσης / απομαγγανίωσης
Συστήματα απομάκρυνσης CO2
Demineralization
Διεργασίες μεμβράνης
Αντίστροφη όσμωση μονού σταδίου
Aντίστροφη όσμωση διπλού σταδίου
Υπερδιήθηση (ultrafiltration)
Νανοδιήθηση (nanofiltration)
Ηλεκτρο-απιονισμός (EDI)

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Οι χώροι που δραστηριοποιείται ο Οίκος είναι η φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία μικροηλεκτρονικών και ημιαγωγών, η παρασκευή καλλυντικών, η παραγωγή ενέργειας και τα εργαστήρια.
ΝΕΑ
 Νέα στοιχεία για την εταιρία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Οίκου
http://www.elettracqua.com/

 

 

 

2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ