Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Σαρανταπόρου 9, 155 61, Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 65 26 392 - 4 Fax: (+30) 210 65 47 784 e-Mail: info@chalimas.gr
 

Εγκαταστάσεις φίλτρων σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Εγκατάσταση φίλτρου υγιεινού τύπου (sanitary absolute filter) σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού.
Εγκατάσταση φίλτρου υγιεινού τύπου (sanitary absolute filter) σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού.
Ολοκληρωμένη γραμμή απόλυτης διήθησης σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού, αποτελούμενη από κεντρικό προ-φίλτρο μεγάλων παροχών (τύπου PALL Coreless), μικροβιοκρατές προ-φίλτρο και τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο.
Ολοκληρωμένη εγκατάσταση απόλυτης διήθησης -τοποθετημένη σε βάση (skid)- σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού. Η γραμμή αποτελείται από προ-φίλτρο μεγάλων παροχών (τύπου PALL Profile II), μικροβιοκρατές προ-φίλτρο και τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο.
Ολοκληρωμένη γραμμή απόλυτης διήθησης -τοποθετημένη σε βάση (skid)- σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού. Η γραμμή αποτελείται από δύο προ-φίλτρα μεγάλων παροχών (τύπου PALL UltiPleat HighFlow), μικροβιοκρατές προ-φίλτρο και τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο.
Συστοιχία προ-φίλτρων μεγάλων παροχών (τύπου PALL UltiPleat HighFlow) σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού.
Ολοκληρωμένη γραμμή απόλυτης διήθησης σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού, αποτελούμενη από κεντρικό προ-φίλτρο μεγάλων παροχών (τύπου PALL Coreless), μικροβιοκρατές προ-φίλτρο και τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο.
Ολοκληρωμένη γραμμή απόλυτης διήθησης σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού, αποτελούμενη από κεντρικό προ-φίλτρο μεγάλων παροχών (τύπου PALL Coreless), μικροβιοκρατές προ-φίλτρο και τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο
Εγκατάσταση φίλτρου υγιεινού τύπου (sanitary absolute filter) σε εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικού νερού.
Λεπτομέρεια συνδεσμολογίας υγιεινού τύπου (sanitary).
Πλήρης σειρά φίλτρων υγιεινού τύπου με συνδεσμολογία sanitary με διπλό by-pass. Κατάλληλη για διήθηση νερού, κρασιού κλπ.
Πλήρης σειρά φίλτρων υγιεινού τύπου με συνδεσμολογία sanitary με τριπλό by-pass. Κατάλληλη για διήθηση νερού, κρασιού κλπ.
Ολοκληρωμένη διάταξη προ-διήθησης νερού προς εμφιάλωση. Νέα φίλτρα μεγάλων παροχών PALL Marksman.

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ