Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Σαρανταπόρου 9, 155 61, Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 65 26 392 - 4 Fax: (+30) 210 65 47 784 e-Mail: info@chalimas.gr
 

Εγκαταστάσεις φίλτρων σε βιομηχανίες φαρμάκων

Ολοκληρωμένη συστοιχία φίλτρων (προ-φίλτρο & τελικό φίλτρο) γεμιστικής μηχανής ενεσίμων - PALL
Ολοκληρωμένη εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, με προ-φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων & μικροσταγονιδίων ελαίου-υγρασίας και μικροβιοκρατές τελικό φίλτρο (0.003 μm) - PALL
Ολοκληρωμένη εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, με προ-φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων & μικροσταγονιδίων ελαίου-υγρασίας και μικροβιοκρατές τελικό φίλτρο (0.003 μm) - PALL
Φίλτρο καθαρού ατμού (Clean Steam) 1 μm, δυναμικότητας 300 kg/h, σε μονάδα λυοφίλησης ενεσίμων - PALL
Αυτόματη γραμμή προ-φίλτρου και τελικού μικροβιοκρατούς φίλτρου (0.2 μm) ενεσίμου διαλύματος (LVP) με δυνατότητα in situ αποστείρωσης με ατμό (φίλτρο clean steam) - PALL
Μικροβιοκρατές φίλτρο πεπιεσμένου αέρα (0.003 μm) δεξαμενής παραγωγής διαλυμάτων - PALL
Μικροβιοκρατή φίλτρα αέρα (0.003 μm) γεμιστικής μηχανής BFS (Blow-Fill-Seal) - PALL
Δίδυμος αποσκληρυντής ρητίνης - Elettracqua
Mικροβιοκρατές φίλτρο αζώτου (0.003 μm) - PALL
Τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο ενεσίμου διαλύματος (LVP) γεμιστικής μηχανής BFS (Blow-Fill-Seal) - PALL
Τελικό μικροβιοκρατές φίλτρο ενεσίμου διαλύματος (LVP) γεμιστικής μηχανής BFS (Blow-Fill-Seal) - PALL
Αυτόματη γραμμή προ-φίλτρου και τελικού μικροβιοκρατούς φίλτρου (0.2 μm) παρεντερικού διαλύματος με δυνατότητα in situ αποστείρωσης με ατμό και ελέγχου ακεραιότητας - PALL
Φίλτρο πεπιεσμένου αζώτου (0.003 μm) δεξαμενής παραγωγής παρεντερικών διαλυμάτων - PALL
Ολοκληρωμένη συστοιχία φίλτρων γεμιστικής μηχανής BFS (Blow-Fill-Seal) - PALL

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ