Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις
 
  Μορφοποίηση και συσκευασία, υπό άσηπτες συνθήκες, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων βιοτεχνολογίας με την τεχνολογία BFS (Blow-Fill-Seal)

Ο Οίκος Rommelag Ελβετίας είναι ο εφευρέτης και πρωτοπόρος της τεχνολογίας BFS (Blow-Fill-Seal, Φούσκωμα-Γέμισμα-Σφράγισμα) και είναι πρώτος σε πωλήσεις σε όλον τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, ο Οίκος Rommelag εξελίσσει την τεχνολογία για να την εφαρμόσει για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του.

 

Οι παγκοσμίως συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του Οίκου, στον τομέα των φαρμάκων, καλύπτονται από τις νέες στρατηγικές για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Η εξέλιξη βήμα προς βήμα, ξεκινώντας με το σχεδιασμό συστημάτων συσκευασίας ως την παραγωγή εξαρτημάτων που μπορούν να τοποθετηθούν στις μηχανές bottelpack®, έχει ανάγει τον Οίκο Rommelag® σε πρωτοπόρο στην προμήθεια συστημάτων στον τομέα αυτό.
Ο Οίκος Rommelag® διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσει μηχανήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτούμενες προδιαγραφές, προσφέροντας επιπλέον υψηλού επιπέδου υποστήριξη και service.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 

Στα προϊόντα του Οίκου συγκαταλέγονται:
Μηχανές BFS (Blow-Fill-Seal)
Μηχανές συγκόλλησης πωμάτων και
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής περιεκτών

ΝΕΑ
 

26/5/2003 - Η Rommelag® ανακοινώνει το ROVIS. On line βιβλιοθήκη για ανταλλακτικά και αρχεία.
Το ROVIS είναι ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό μέσον για την απεικόνιση, αρχειοθέτηση και ανασύνταξη δεδομένων, όπως λειτουργικά συντήρησης, διαγνωστικά, αρχεία και ανταλλακτικά καθώς και σχέδια. Το σύστημα είναι συμβατό με τις οδηγίες κατά FDA 21CFR Part 11.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Oίκου www.rommelag.com/en/home

 

 

 

2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ