Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Μορφοποίηση και συσκευασία, υπό άσηπτες συνθήκες, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων βιοτεχνολογίας με την τεχνολογία BFS (Blow-Fill-Seal).
BFS (Blow-Fill-Seal)

Οι μηχανές BFS τοποθετούνται συνήθως όπου προϋπήρχαν εγκαταστάσεις γεμίσματος με συμβατικό τρόπο. Μια τυπική διαδικασία φαίνεται στο σχήμα δίπλα.
Ακολουθώντας την επεξεργασία νερού, την προετοιμασία του προϊόντος και τη στείρα φίλτρανση, το προϊόν τροφοδοτείται -υπό άσηπτες συνθήκες- στην μηχανή bottelpack®. Το πλαστικό -σε μορφή κόκκων- μεταφέρεται από τον χώρο αποθήκευσης στη μηχανή, διαμορφώνεται, γεμίζεται με προϊόν και σφραγίζεται αμέσως.

Συγκριτικά με τη συμβατική διαδικασία γεμίσματος, η διαδικασία BFS της bottelpack®:
- εξαλείφει την ανθρώπινη παρέμβαση στην περιοχή γεμίσματος μέσω της πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
- Δεν εκθέτει το προϊόν σε μη στείρο περιβάλλον οπότε και επιτυγχάνει υψηλότατα επίπεδα στειρότητας.
- Επιτρέπει αυξημένη απόδοση παραγωγής, με μικρούς χρόνους προετοιμασίας και ρυθμίσεων.
- Προσφέρει δυναμική μείωσης κόστους, με χαμηλές απαιτήσεις σε χώρο, υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και χαμηλό κόστος περιέκτη.

Για τις ανάγκες των πελατών του, ο Οίκος rommelag® έχει εξελίξει ένα εκτενές πρόγραμμα για την κατασκευή φιαλών και αμπουλών, όπου συμπεριλαμβάνονται μηχανές με ένα, δύο ή και δεκαπέντε (15) περιστρεφόμενα καλούπια διαθέτοντας προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο ρυθμός παραγωγής των μηχανών καθορίζεται από το σχήμα και το μέγεθος των περιεκτών, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το είδος του πλαστικού. Τα μοντέλα των μηχανών είναι τα εξής

Για φιάλες:
Bottelpack τύπος 321 - τύπος 324
Bottelpack τύπος 360 - τύπος 362 - τύπος 364

Για αμπούλες:
bottelpack τύπος 312Μ
bottelpack τύπος 321Μ - τύπος 324Μ
bottelpack τύπος 360Μ
bottelpack τύπος 430
bottelpack τύπος 460-15 - τύπος 460-20 - τύπος 461-14

Μεγέθυνση
bottelpack 321

Μεγέθυνση
bottelpack 360

Μεγέθυνση
bottelpack 312M
Μεγέθυνση
bottelpack 321M
Μεγέθυνση
bottelpack 360M
Μεγέθυνση
bottelpack 430

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ