Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Μορφοποίηση και συσκευασία, υπό άσηπτες συνθήκες, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων βιοτεχνολογίας με την τεχνολογία BFS (Blow-Fill-Seal)
Μηχανές Συγκόλλησης Καπακιών
Οι συγκεκριμένες μηχανές χρησιμοποιούνται για την κόλληση πλαστικών καπακιών σε χυτούς πλαστικούς περιέκτες. Κύρια εφαρμογή είναι η συνένωση καπακιών έγχυσης σε περιέκτες έγχυσης που παράγονται από μηχανές BFS.

Διάφορα καπάκια έχουν σχεδιαστεί από πολλούς κατασκευαστές, σε συνεργασία με τους πελάτες του Οίκου και τον ίδιο τον Οίκο. Για να διασφαλιστεί αξιόπιστη κόλληση μεταξύ του καπακιού και του περιέκτη, οι πλαστικοί περιέκτες κατασκευάζονται με ένα ειδικό δακτυλίδι στο στόμιο.
Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις όλων των πελατών, ο Οίκος Rommelag προσφέρει ημιαυτόματα καθώς και πλήρως αυτόματα συστήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Oίκου

Ανοιγμα σε νέο παράθυρο

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ