Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
  Μορφοποίηση και συσκευασία, υπό άσηπτες συνθήκες, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων βιοτεχνολογίας με την τεχνολογία BFS (Blow-Fill-Seal)
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής
Ο έλεγχος ακεραιότητας των συσκευασιών αποτελεί μια σημαντική φάση στην παραγωγική διαδικασία.
Οι οδηγίες κατά FDA απαιτούν πιστοποίηση των ελέγχων ακεραιότητας του σφραγίσματος των περιεκτών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες κατά GMP ορίζουν ότι οι πλαστικές αμπούλες πρέπει να ελέγχονται για την ακεραιότητά τους σε ποσοστό 100%!
Για μικρές παραγωγές, ο Οίκος Rommelag προσφέρει απλούς θαλάμους κενού για τον έλεγχο ακεραιότητας. Ο θάλαμος φορτώνεται χειροκίνητα και μετά οι αμπούλες ελέγχονται οπτικά.
Για μεγάλες ποσότητες, χρησιμοποιείται μια μέθοδος ελέγχου κατά την οποία δεν υπάρχει ρίσκο επιμόλυνσης του προϊόντος και δεν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εφαρμογή υψηλής τάσης και στη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του προϊόντος που συσκευάζεται σε μη αγώγιμο περιέκτη. Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει πλήρως αυτόματοποιημένο έλεγχο ακεραιότητας in-line.
Περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους ακεραιότητας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Οίκου.

Μεγέθυνση

Ελεγχος κενού

Μεγέθυνση

HVLD

 

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ