Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Φίλτρα αέρα κλιματισμού (προφίλτρα, HEPA, ενεργού άνθρακα), βιομηχανικά φίλτρα και εξαρτήματα εγκαταστάσεων κλιματισμού
Εξαρτήματα Κλιματισμού

Γρίλιες  εξαερισμού, διαφράγματα

γρίλιες επίτοιχες και δαπέδου με ή χωρίς φίλτρο, διαφράγματα καναλιού ρύθμισης παροχής

Στόμια προσαγωγής και επιστροφής

Διατίθενται στόμια στρογυλά, ορθογώνια, ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης και ροής, γραμμικής ροής, με κουτί , επιδαπέδια

Dampers, Ρυθμιστικά ροής, Damper Φωτιάς

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα δικτύου αεραγωγών όπως ρυθμιστικά dampers στρογγυλά ή τετράγωνα για τη ρύθμιση ροής αεραγωγού ή στομίου χειροκίνητα ή αυτόματα, damper αποκοπής καπνού και φωτιάς αυτόνομα ή κατευθυνόμενα από εξωτερικό σύστημα, εύκαμπτοι αεραγωγοί.

Ηχοπαγίδες

Οι ηχοπαγίδες χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αερισμού κλιματισμού για τη μείωση του θορύβου που προκαλείται από τους ανεμιστήρες. Διατίθενται σε διάφορους τύπους για χρήση σε ειδικά κουτιά για υποβιβασμό του ήχου ή σε καναλάτα τμήματα με φλάντζες σε διάφορα μεγέθη τετράγωνα ή στρογγυλά.

Υποδοχείς ασφαλούς αλλαγής φίλτρων

Υποδοχείς ασφαλούς αλλαγής φίλτρων, βαμμένοι με εποξικό χρώμα ή ανοξείδωτοι, σε εννέα μεγέθη, για να υποδεχθούν προφίλτρα, σακκόφιλτρα, απόλυτα φίλτρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα. Εξοπλισμένοι με θύρες ελέγχου και σύστημα απομόνωσης χώρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή φίλτρου χωρίς επιμόλυνση των χώρων. Κατάλληλοι για μονάδες φίλτρανσης από σκόνη, καυσαέρια κλπ. σε βιομηχανίες χημικών και φαρμάκων, νοσοκομεία και σε κάθε κρίσιμη εφαρμογή όπου πρέπει να αποφεύγεται η επιμόλυνση του χώρου.

Υποδοχείς φίλτρων

Υποδοχείς φίλτρων για τοποθέτηση σε κανάλια κλιματισμού, κατασκευασμένοι από προφίλ αλουμινίου, βαμμένοι και μονωμένοι, διαθέτουν θύρα ελέγχου. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για σακκόφιλτρα ή απόλυτα φίλτρα, ενώ διατίθενται και πολλαπλών σταδίων. Κατάλληλοι για φίλτρανση συστημάτων κλιματισμού οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης.

  
   
   
   

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ