Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Κλίβανοι αποστείρωσης ατμού, ξηραντήρες κενού, κλίβανοι ΕΤΟ, ξηροί κλίβανοι και κλίβανοι καταιγισμού υπέρθερμου νερού και μίγματος αέρος - ατμού.

Συστήματα ελέγχου

Τα συστήματα ελέγχου του οίκοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- βιομηχανική αρχιτεκτονική
- συνηθισμένα εξαρτήματα
- εύκολη συνδεσιμότητα σε δίκτυο (Ethernet, Serial, Profibus)

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν εύκολη, γρήγορη και οικονομική τη συντήρηση ενώ όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται παντού σε όλο τον κόσμο

Το λογισμικό είναι συμβατό με τις τελευταίες οδηγίες κατά GAMP και FDA και εγγυημένα από πλευράς ποιότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες του ISO 9001:2000. Το λογισμικό είναι πλήρως συμμορφωμένο κατά το πρότυπο CFR 21 part11 του FDA για ηλεκτρονικά αρχεία και υπογραφές ενώ είναι συμβατό με τις πιο διαδεδομένες βάσεις δεδομένων

Ανοιγμα σε νέα σελίδα
Ανοιγμα σε νέα σελίδα

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ