Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Κλίβανοι αποστείρωσης ατμού, ξηραντήρες κενού, κλίβανοι ΕΤΟ, ξηροί κλίβανοι και κλίβανοι καταιγισμού υπέρθερμου νερού και μίγματος αέρος - ατμού.
Αλλα Προϊόντα

Ο Οίκος De Lama διαθέτει πολλά προϊόντα για την κάλυψη αναγκών μεγάλης μερίδας εφαρμογών.

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Ξηραντήρες ζεστού αέρα (Hot air static dryers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Ξηραντήρες Κενού (Static dryers under vacuum)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Μονάδες πλυσίματος και απολύμανσης (Washing and disinfection units)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Γεννήτριες ατμού (Steam Generators)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Δεξαμενές ανοξείδωτες (Stainless steel tanks, process vessels and reactors)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Μονάδες γεμίσματος για ασκούς (Modular filling units for bags)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Πάγκοι εργασίας πολλαπλών χρήσεων (Multifunctional working tables)

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ