Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Κλίβανοι αποστείρωσης ατμού, ξηραντήρες κενού, κλίβανοι ΕΤΟ, ξηροί κλίβανοι και κλίβανοι καταιγισμού υπέρθερμου νερού και μίγματος αέρος - ατμού.

Αποστειρωτές - Κλίβανοι

Οι αποστειρωτές που διαθέτει ο Οίκος De Lama είναι διαφόρων τύπων και εξυπηρετούν μεγάλο φάσμα εφαρμογών.

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Αποστειρωτές κεκορεσμένου ατμού (Saturated Steam Sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Αποστειρωτές μίγματος αέρα - ατμού (Air/Steam mixture sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Αποστειρωτές υπέρθερμου νερού (Superheated water sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Αποστειρωτές Ethylene oxide (Ethylene oxide sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Κατακόρυφοι αποστειρωτές κεκορεσμένου ατμού (Vertical saturated steam sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Επιτραπέζιοι αποστειρωτές ατμού (Table-top saturated steam sterilizers)

Ανοιγμα σε νέα σελίδα

Ξηροί κλίβανοι για αποστείρωση και αποπυρετογόνωση με οριζόντια γραμμική ροή κλάσης 100 (Dry heat ovens for sterilization and depyrogenation, horizontal laminar flow, class 100)

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ