Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Συστήματα διήθησης, φίλτρα και ολοκληρωμένες λύσεις διαχωρισμού υγρών και αερίων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο Οίκος PALL διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα που ασχολούνται με τις εφαρμογές διήθησης και διαχωρισμού στις Βιομηχανίες Χημικών και Πετροχημικών: PALL Industrial Process / Hydrocarbon Processing Groups.
Έμφαση έχει δοθεί στον σχεδιασμό και την εξέλιξη προϊόντων διήθησης σε συνεργασία με τη βιομηχανία, συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος σε πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο.
Η ιδιαιτερότητα της κάθε εφαρμογής μελετάται από τα Εργαστήρια Επιστημονικής Υποστήριξης (S.L.S.) του Οίκου PALL και, σε συνδυασμό με το εξαπλωμένο δίκτυο γραφείων και αντιπροσώπων του σε όλον τον κόσμο, παρέχονται άμεσα πλήρης υποστήριξη και οι κατάλληλες λύσεις σε κάθε εφαρμογή.
Μερικές από τις κυριότερες εφαρμογές στον τομέα αυτόν είναι:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
COMPRESSOR / BURNER / HEAT EXCHANGER PROTECTION Διήθηση υδρογόνου με PALL Liquid/Gas Coalescers (απομάκρυνση υγρών και στερεών σωματιδίων) για την προστασία των Recycle Gas Compressors.
Διήθηση Fuel Gas με PALL Liquid/Gas Coalescers (απομάκρυνση υγρών και στερεών σωματιδίων) για την προστασία των Burner Nozzles, προστασία Heat Exchangers κλπ.
AMINE UNITS

Aπομάκρυνση των υγρών υδρογονανθράκων και των στερεών σωματιδίων από τη τροφοδοσία (Sour Gas) των μονάδων Αμίνης, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ικανότητα προσρόφησης του πύργου (Contactor), να περιορίζεται η διάβρωση του εξοπλισμού και να αποφεύγεται το φαινόμενο του αφρισμού. - PALL Liquid/Gas Coalescers.
Φιλτράρισμα του ρεύματος της ανακυκλοφορούμενης Αμίνης για τα στερεά σωματίδια, προκειμένου να αποφεύγονται τα φαινόμενα του αφρισμού και της διάβρωσης σε exchanger και reboiler. - PALL Disposable / Backwash filters.
Ανάκτηση της ποσότητας της Αμίνης που συμπαρασύρεται με το Sweet Gas μετά τον Contactor. - PALL Liquid/Gas Coalescers .

HDT / REFORMER FEED FILTRATION Αυτοκαθαριζόμενα ( PALL Backwash Filters ) συστήματα για την απομάκρυνση νερού και στερεών σωματιδίων από την τροφοδοσία μονάδων για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την προστασία των ακριβών καταλυτών.
FCC FLUE GAS / REFORMER LIFT GAS FILTRATION Αυτοκαθαριζόμενα ( PALL Blowback Filters ) συστήματα για την απομάκρυνση σωματιδίων καταλύτη από απαέρια μονάδων FCC για την προστασία του περιβάλλοντος.
Προστασία του συμπιεστή από σωματίδια καταλύτη σε μονάδες Reformer - PALL Blowback Filters.
FINAL PRODUCT QUALITY Απομάκρυνση νερού και στερεών σωματιδίων από τελικά προϊόντα (ντίζελ, κηροζίνη κλπ.), έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές - PALL Liquid/Liquid Coalescers / Disposable filters.

ΠΑΝΩ

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Hydraulic/Lube Oil Contamination Control O Οίκος PALL έχει μεγάλη πείρα και παρέχει πλήρη υποστήριξη σε εφαρμογές καθαρισμού Υδραυλικών Λαδιών Λίπανσης, σε ολόκληρο το φάσμα της Βιομηχανίας (Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διυλιστήρια, Μεταλλουργίες, . ) καθώς και λαδιών μετασχηματιστών.- PALL Hydraulic Filters / Oil Purifiers / Cleanliness Monitors / Water Sensors .
Χημική Βιομηχανία Λιπασμάτων Διήθηση αερίου αμμωνίας.
Απομάκρυνση λαδιού από ρεύμα υγρής αμμωνίας.
Διήθηση αερίων κατά την παραγωγή αμμωνίας.
Διήθηση διαλύματος Νιτρικού Οξέως για την ανάκτηση πολύτιμων καταλυτών.
Επεξεργασία Κινηματογραφικών και Φωτογραφικών Φιλμ. Απομάκρυνση σωματιδίων από τα υγρά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των φιλμς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή τους καθαρότητα.
Κατασκευή Δίσκων Ακτίνας (Compact Disks) Διήθηση του ειδικού βερνικιού, καθώς και των άλλων υγρών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή CD, εξασφαλίζοντας την υψηλή τους ποιότητα.
Παραγωγή Βαφών και Βερνικιών Διήθηση των πρώτων υλών, καθώς και των τελικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας την υψηλή τους ποιότητα.
Παραγωγή Κόλλας και Ρητινών Διήθηση των πρώτων υλών, καθώς και των τελικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας την υψηλή τους ποιότητα.
Επεξεργασία Βιομηχανικού Νερού Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και χημικών προσμίξεων από βιομηχανικό νερό, πριν από μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού.
Βιομηχανίες Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Διήθηση των πρώτων υλών, καθώς και των τελικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας την υψηλή τους ποιότητα.
Παραγωγή Οπτικών Φακών Διήθηση υγρών κατά την παραγωγική διαδικασία.
Εξασφάλιση καθαρότητας.
Λιθογραφία/Τυπογραφία Διήθηση μελανιού και άλλες εφαρμογές ( Ink Jet printers,.).
Παραγωγή Καλωδίων και Οπτικών Ινών Ποικίλες εφαρμογές διήθησης και διαχωρισμού σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Μεταλλουργία/ Ηλεκτρογαλβανοπλαστική Ποικίλες εφαρμογές διήθησης και διαχωρισμού σε πολλά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Υφαντουργία Διήθηση χρωμάτων για τη βαφή υφασμάτων.
Δημοτική Ύδρευση Ειδικά φίλτρα και Συστήματα Διαχωρισμού, μεγάλων παροχών, κατάλληλα για καθαρισμό και επεξεργασία νερού αστικής ύδρευσης.

ΠΑΝΩ

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ