Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Συστήματα διήθησης, φίλτρα και ολοκληρωμένες λύσεις διαχωρισμού υγρών και αερίων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Ο Οίκος PALL διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα για τη βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, όπου αναπτύσσονται συστήματα διήθησης και διαχωρισμού, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πάντοτε οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου. Η ανάπτυξη των προϊόντων αυτών βασίζεται στις αρχές της αξιοπιστίας, της οικονομικής λειτουργίας, της ευκολίας χειρισμού και της απλότητας.
Σχεδιασμένα για ποικίλες εφαρμογές, τα συστήματα διήθησης του Οίκου PALL απομακρύνουν τις μικροσωματιδιακές επιμολύνσεις από διάφορα ρευστά, εξασφαλίζουν την απουσία αλλοιούντων και παθογόνων μικροοργανισμών και παρέχουν υγρά και αέρια υψηλής καθαρότητας.
Εκτός από τα παραπάνω, τα συστήματα διαχωρισμού με μεμβράνες (είτε από κεραμικά, είτε από πολυμερή υλικά) είναι σε θέση να συμπυκνώσουν ευπαθή προϊόντα χωρίς θέρμανση, να διαχωρίσουν επιλεκτικά διάφορα μίγματα, ακόμα και να επεξεργαστούν τα απόβλητα από διάφορες παραγωγικές διαδικασίες.
Οι βασικότεροι τομείς της βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών, στους οποίους η διήθηση παίζει πρωταρχικό ρόλο, είναι:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (SOFT DRINKS)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι εφαρμογές διήθησης στην βιομηχανία εμφιάλωσης νερού είναι:
Νερό Απομάκρυνση μικροσωματιδίων.
Αποστειρωτική διήθηση (sterile filtration).
Διήθηση αέρα Ασηπτική αναπνοή δεξαμενών και εμφιαλωτικών μηχανών.
Διάχυση αερίων Διάχυση (sparging) CO2 με ειδικά ανοξείδωτα spargers.

ΠΑΝΩ

 

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

Οι εφαρμογές διήθησης στην οινοποιία είναι οι εξής:

Kρασιά διαφόρων τύπων Διαύγαση, Ρύθμιση θολότητας.
Μικροβιολογική σταθεροποίηση.
Νερό χρήσης Διαύγαση, Απομάκρυνση σωματιδιακού φορτίου.
Ατμός Απομάκρυνση μικροσωματιδίων, αλάτων, σκουριάς κλπ. από τον ατμό αποστείρωσης των εγκαταστάσεων.

ΠΑΝΩ

 

ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

Στη ζυθοποιία η διήθηση απαιτείται στα εξής σημεία:

Μπύρα Απομάκρυνση μικροσωματιδίων (Trap Filtration).
Απομάκρυνση κυττάρων μαγιάς και άλλων μικροοργανισμών.
Μικροβιοκρατής διήθηση τελικού προϊόντος (Ψυχρή Παστερίωση).
Νερό Απομάκρυνση μικροσωματιδιακού και μικροβιακού φορτίου.
Προ-επεξεργασία, έλεγχος κολλοειδών και οργανικού φορτίου.
Πεπιεσμένα αέρια Αποστείρωση (Sterile Filtration).
Απομάκρυνση σωματιδίων.
Ατμός Απομάκρυνση συσσωματωμάτων αλάτων και οξειδώσεων.
Διάχυση αερίων Διάχυση (sparging) Αέρα/CO2/N2 με ειδικά ανοξείδωτα spargers.
Αναπνοή (Venting) Ασηπτική αναπνοή δεξαμενών.
Υπόλειμμα ζύμωσης Διαχωρισμός μαγιάς (surplus yeast).
Ανάκτηση υπολειμματικής μπύρας.

ΠΑΝΩ

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ

Η διήθηση στην ποτοποιία εφαρμόζεται στους εξής τομείς:

Έτοιμο προϊόν
Διαύγαση, Απομάκρυνση μικροσωματιδίων.
Έλεγχος θολώτητας λόγω Ψύξης.
Λικέρ & Μίγματα Διαύγαση χυμών, ζαχαροδιαλύματος.
Απομάκρυνση μικροσωματιδίων.
Νερό Διαύγαση νερού ρύθμισης του αλκοολικού βαθμού.
Έλεγχος κολλοειδών και οργανικού φορτίου.

ΠΑΝΩ

 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι εφαρμογές διήθησης στη βιομηχανία γάλακτος απαντώνται στους εξής τομείς:

Γάλα & Γαλακτοκομικά Προϊόντα Μείωση μικροβιακού φορτίου σε ορό τυρογάλακτος.
Προ-διήθηση ορού γάλακτος (πριν από εφαπτομενική διήθηση).
Εφαπτομενική διήθηση.
Παραγωγή ειδικού τύπου τυριών.
Ανάκτηση άλμης τυροκομίας για επαναχρησιμοποίηση.
Νερό Χρήσης Απομάκρυνση μικροσωματιδιακού και μικροβιακού φορτίου.
Προ-επεξεργασία, έλεγχος κολλοειδών και οργανικού φορτίου.
Βελτίωση της ποιότητας του νερού έκπλυσης του βουτύρου, προετοιμασίας της πυτιάς και των ενζύμων ή διάλυσης της σκόνης γάλακτος.
Πεπιεσμένα αέρια Αποστείρωση αέρα για χρήση σε αναδευτές (γάλακτος, παγωτού κλπ.), δεξαμενές γάλακτος, δεξαμενές πήξης γιαούρτης.
σηπτική αναπνοή δεξαμενών.
Ασηπτική διακίνηση και εμβολιασμός καλλιεργειών.
Ατμός Απομάκρυνση συσσωματωμάτων αλάτων και οξειδώσεων.

ΠΑΝΩ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Μερικές από τις εφαρμογές διήθησης που απαντώνται στην επεξεργασία διαφόρων τροφίμων είναι:

Λάδια Διαύγαση.
Κρέας & Κρεατοσκευάσματα Διήθηση άλμης: Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση.
Δημιουργία στείρας ατμόσφαιρας για άσηπτες συνθήκες αποθήκευσης.
Απομάκρυνση μικροσωματιδιακού και μικροβιακού φορτίου από το νερό χρήσης.
Φρούτα & Λαχανικά Διαύγαση χυμών.
Δημιουργία στείρας ατμόσφαιρας για άσηπτες συνθήκες αποθήκευσης.
Ασηπτική αναπνοή δεξαμενών και μηχανών ασηπτικής συσκευασίας.
Βελτίωση της ποιότητας του νερού χρήσης.

ΠΑΝΩ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (SOFT DRINKS)

Μερικές από τις εφαρμογές διήθησης στη βιομηχανία αναψυκτικών είναι οι εξής:

Ζαχαροδιάλυμα Απομάκρυνση μικροσωματιδίων.
Νερό Απομάκρυνση μικροσωματιδιακού και μικροβιακού φορτίου.
Προ-επεξεργασία, έλεγχος κολλοειδών και οργανικού φορτίου.
Πεπιεσμένα αέρια Αποστείρωση (Sterile Filtration).
Απομάκρυνση σωματιδίων.
Αρώματα, Χρωστικές κλπ. Απομάκρυνση μικροσωματιδίων.

ΠΑΝΩ

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ