Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικές Βιομηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

 
 Συστήματα διήθησης, φίλτρα και ολοκληρωμένες λύσεις διαχωρισμού υγρών και αερίων.

Βιομηχανία Φαρμάκων, Καλλυντικών & Βιοτεχνολογίας

Ο Οίκος PALL διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης ιδιαίτερων για τον κλάδο προϊόντων. Τα πρωτοποριακά προϊόντα του Οίκου PALL δημιουργούν, πολλές φορές, τα νέα σημεία αναφοράς του χώρου.
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων (R & D) εξελίσσει συνεχώς νέα διηθητικά υλικά (PTFE, PVDF, PES, Nylon 66, Polyaramid κλπ.) ικανά να ανταπεξέλθουν στις νέες αυξημένες απαιτήσεις της Βιοτεχνολογίας και Φαρμακευτικής.
Παράλληλα με την υψηλή τεχνογνωσία του, ο Οίκος PALL συνεργάζεται και με τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες για την από κοινού βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και ασφάλειας. Για παράδειγμα, υποστηρίζει και συμβάλλει στη δημιουργία διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης (validation) των διηθητικών υλικών για χρήση σε υγρά ενέσιμα διαλύματα.
Μερικές από τις κυριότερες εφαρμογές διήθησης στη βιομηχανία Φαρμάκων, Καλλυντικών και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας είναι:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ενέσιμα διαλύματα: Μικροβιοκρατής διήθηση ενεσίμων διαλυμάτων (SVP & LVP) με φίλτρα απόλυτης συγκράτησης 0.2 μm. Μικροβιοκρατής διήθηση υπερκαθαρού νερού για γενική χρήση.
Μικροβιοκρατής διήθηση κολλυρίων με φίλτρα 0.1 μm.
Ειδικά φίλτρα κατακράτησης πυρετογόνων.
Προφίλτρα διαύγασης και απομάκρυνσης κολλοειδών (gel removal).
Ειδικά φίλτρα μιας χρήσης (disposable capsules) για μικρές παραγωγές.
Φίλτρα, με ειδική διαμόρφωση, για τοξικά/κυτταροστατικά διαλύματα.
Πόσιμα διαλύματα: Διαύγαση πόσιμων διαλυμάτων από κολλοειδή και μικροσωματίδια. Συστήματα διήθησης με δυνατότητα καθαρισμού κατ' αντιροή (Backwash Filters).
Αέρια (αέρας, άζωτο κλπ.): Μικροβιοκρατής διήθηση αερίων με φίλτρα απόλυτης συγκράτησης 0.02 μm και 0.003 μm. Προ-φίλτρα απομάκρυνσης υγρασίας και μικροσταγονιδίων λαδιού για πεπιεσμένο αέρα (coalescers).
Φίλτρα για γεμιστικές μηχανές ενεσίμων στο σημείο χρήσης (Point of Use).
Μικροβιοκρατή φίλτρα για την αναπνοή των δεξαμενών απεσταγμένου (WFI) ή υπερκαθαρού νερού (PW).
Ατμός Φίλτρα από Πορώδη Ανοξείδωτο Χάλυβα, απόλυτης συγκράτησης <1 μm για την παραγωγή καθαρού ατμού.

ΠΑΝΩ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάφορες χρήσεις Μικροβιοκρατής διήθηση ενεσίμων εμβολίων με φίλτρα απόλυτης συγκράτησης 0.2 μm - 0.04 μm.
Φίλτρα για βιοαντιδραστήρες παραγωγής πρώτων υλών βιοτεχνολογίας.
Ειδικά φίλτρα αιμοπαραγώγων (προ-φίλτρα & τελικά φίλτρα).
Φίλτρα μηδενικής προσρόφησης αραιών διαλυμάτων πρωτεϊνών.
Φίλτρα μορφής φύσιγγας για τη διαύγαση μοριακών διαλυμάτων (DNA) με τη μέθοδο της χρωματογραφίας (Disposable Chromatography Capsules).
Συστήματα εφαπτομενικής διήθησης (υπερδιήθησης) για διαχωρισμό συστατικών διαλυμάτων βάσει του μοριακού τους βάρους.
Φίλτρα ελέγχου πυρετογόνων.
Ειδικά φίλτρα για διήθηση παχύρευστων βιολογικών υγρών.
Φίλτρα υπερκαθαρού ατμού, συγκράτησης <0.1 μm, για επαφή με τα τελικά προϊόντα.
Συστήματα διάχυσης αερίων σε υγρά (spargers).

ΠΑΝΩ

 

 
2018 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ