ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Διατήρηση της επιθυμητής καθαρότητας των λαδιών με προϊόντα Φίλτρανσης & Διαχωρισμού του Οίκου PALL. 

 

  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ (Lube & Hydraulic Oil Filtration)

    • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
    • Κινητές αυτόνομες μονάδες φιλτραρίσματος λαδιού (Mobile Filtration Trolleys): Απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων για την επίτευξη της επιθυμητής καθαρότητας των λαδιών (ISO4406, NAS1638).
    • Oil Cleanliness Monitors: Συσκευές καταγραφής της καθαριότητας των λαδιών σε στερεά σωματίδια.
    • Water Sensors: Συσκευές καταγραφής της περιεκτικότητας του νερού στο λάδι.