ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Η εταιρία μας προμηθεύει ταχυσυνδέσμους των οίκων Pall Biotech και CPC

 

  • Σύνδεση/αποσύνδεση single use εξαρτημάτων με διατήρηση της στειρότητας

    • Σύνδεση με χρήση male-female συνδέσμων
    • Αποσύνδεση με χρήση male-female συνδέσμων
    • Σύνδεση με genderless συνδέσμους
  • Σύνδεσμοι με δυνατότητα SIP

  • Απλοί σύνδεσμοι επαναχρησιμοποιούμενοι