ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δίκτυα κι Εξαρτήματα

Η εταιρία μας προμηθεύει ανοξείδωτα εξαρτήματα για τον εξοπλισμό και την κατασκευή τμημάτων δικτύων βιομηχανιών, καθώς και εργαστηριακές ανοξείδωτες κατασκευές, όπως:

 • Βάνες 

  • Άσηπτης δειγματοληψίας
  • Υγιεινού τύπου (Sanitary valves)
  • Πνευματικές βάνες
  • Τύπου πεταλούδας
  • Τύπου σφαίρας
  • Διαφραγματικές
 • Σωλήνες σιλικόνης με πρεσαριστά ανοξείδωτα άκρα ή αφαιρούμενους μεταλλικούς συνδέσμους

 • Σύνδεσμοι ανοξείδωτοι υγιεινού τύπου

 • Εναλλάκτες θερμότητας DTS

 • Δοχεία άσηπτης παραλαβής δείγματος

 • Ειδικές εργαστηριακές διατάξεις (customized skids)

 • Βαλβίδες ασφαλείας

 • Spray balls