ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατασκευή Καθαρών Χώρων

Καθαρός χώρος γενικά χαρακτηρίζεται ένας χώρος με ελεγχόμενη ατμοσφαιρική πίεση και περιορισμένο επίπεδο μικροσωματιδίων. Όλα τα υλικά που αποτελούν ένα καθαρό χώρο είναι επιλεγμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές στην αγορά, έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προδιαγραφών και ποιότητας και τοποθετούνται και συναρμολογούνται σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες GMP. Όλα τα υλικά περνούν μία σειρά από ελέγχους (χημικοί, μηχανικοί, αντοχής στη φωτιά κλπ) από πιστοποιημένα εργαστήρια ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ποιότητα κάθε προϊόντος και εξαρτήματος που χρησιμοποιείται. Ο οίκος Easypharma Srl ειδικεύεται στα:

    • Σχεδιασμός
    • Κατασκευή
    • Έλεγχος καθαρών χώρων