ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ DOWNSTREAM

Διεργασίες Downstream

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας προτείνουμε τον εξοπλισμό της εταιρίας Pall Biotech που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.

 • Καθαρισμός και απομόνωση

  • Απομάκρυνση κυττάρων (clarification) με χρήση φίλτρων βάθους
  • Συστήματα εφαπτομενικής διήθησης (TFF) για απομόνωση, συμπύκνωση, εναλλαγή διαλύτη (diafiltration)
  • Χρωματογραφία ιοντοεναλλαγής για εφαρμογές polishing βιοτεχνολογικών προϊόντων
 • Προετοιμασία θρεπτικών μέσων/ρυθμιστικών διαλυμάτων

  • Μαγνητικοί αναδευτήρες με single use δοχείο
  • Αναδευτήρες "αιωρούμενης προπέλας" με single use δοχείο
  • Αναδευτήρες "ραβδιού" με single use δοχείο
  • Αυτόματος μηχανικός αναδευτήρας 50 L Allegro Mixer
 • Αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων και ρυθμιστικών διαλυμάτων

  • Περιέκτες 2D από ULDPE
  • Περιέκτες 3D από ULDPE
  • Σάκοι για μεταφορά σκόνης
  • Πλαστικά ή ανοξείδωτα κουτιά αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας περιεκτών 3D
  • Ανοξείδωτα trolleys για τη μεταφορά και αποθήκευση single use σάκων με ράφια (διαμορφώνονται βάσει των απαιτήσεων)
 • Τροφοδοσία και Γέμισμα

  • Ταχυσύνδεσμοι για διατήρηση της στειρότητας presto
  • Ταχυσύνδεσμοι για αποσύνδεση δύο ρευμάτων υγρού με διατήρηση της στειρότητας kleenpack
  • Single Use βελόνες για σταθερή δοσολογία
 • Αυτόματα κλειστά συστήματα διαχείρισης υγρών Allegro Connect

  • Αυτόματο σύστημα προετοιμασία ρυθμιστικών διαλυμάτων (BMS Pall)
  • Κλειστό σύστημα αυτόματης μικροβιοκρατούς διήθησης (BFS Pall)
  • Κλειστό σύστημα αυτόματης διήθησης βάθους (DFS Pall)
  • Κλειστό σύστημα αυτόματης διήθησης για απομάκρυνση ιών (VFS Pall)