ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ UPSTREAM

Διεργασίες Upstream

Η Θ. Χαλιμάς Ε.Π.Ε προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και Single Use εξοπλισμό για κυτταροκαλλιέργειες βιομηχανικής κλίμακας, του οίκου Pall Biotech. Επιπλέον, για πιλοτικές εφαρμογές, προμηθεύουμε, σε συνεργασία με την εταιρία Bioreactors.net, γυάλινους βιοαντιδραστήρες για οικονομικότερες εφαρμογές. 

 • Προετοιμασία θρεπτικών μέσων και ρυθμιστικών διαλυμάτων

  • Μαγνητικοί αναδευτήρες με single use δοχείο
  • Αναδευτήρες "αιωρούμενης προπέλας" με single use δοχείο
  • Αναδευτήρες "ραβδιού" με single use δοχείο
  • Αυτόματος μηχανικός αναδευτήρας 50 L Allegro Mixer
  • Αυτόματο σύστημα προετοιμασίας ρυθμιστικών διαλυμάτων (BMS Pall)
 • Αποθήκευση θρεπτικών μέσων και ρυθμιστικών διαλυμάτων

  • Περιέκτες 2D από ULDPE
  • Περιέκτες 3D από ULDPE
  • Σάκοι για μεταφορά σκόνης
  • Πλαστικά ή ανοξείδωτα κουτιά αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας περιεκτών 3D
  • Ανοξείδωτα trolleys για τη μεταφορά και αποθήκευση single use σάκων με ράφια (διαμορφώνονται βάσει των απαιτήσεων)