ΚΡΥΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΡΥΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Κρυοπροστασία και μεταφορά

Η εταιρία Pall Biotech προσφέρει ένα πλήρες πακέτο για την ελεγχόμενη ψύξη, αποθήκευση, μεταφορά και απόψυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων, που εξασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας αυτών κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων, επιβαρυντικών διαδικασιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες σχετικά με την πλατφόρμα RoSS.Freeze and Go ή κανονίστε τώρα ένα virtual seminar εδώ.

 

 • Ελεγχόμενη ψύξη του προϊόντος

  • Σύστημα αυτόματου γεμίσματος/αποστράγγισης ασκών, τοποθετημένων εντός προστατευτικών "κελιών" 
  • Συστήμα ελεγχόμενης ψύξης/απόψυξης προϊόντος
 • Αποθήκευση και Μεταφορά

  • "Κελί" προστασίας και αποθήκευσης single use ασκών με παγωμένο προϊόν 
  • Ειδικά σχεδιασμένα κουτιά "περιέκτες" για αποθήκευση και μεταφορά με δυνατότητα καταγραφής θερμοκρασίας
  • Σύστημα αποθήκευσης παγωμένων ασκών εντός προστατευτικών κελιών με ράφια