ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΖΑΧΑΡΟΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Simple Syrup) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΖΑΧΑΡΟΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV

ΝΕΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Ο Οίκος ATLANTIUM TECHNOLOGIES (UV Disinfection systems) πρωτοπορεί και πάλι, έχοντας εξελίξει ένα ειδικό σύστημα απολύμανσης ζαχαροδιαλύματος (simple syrup) που απευθύνεται κυρίως στις βιομηχανίες αναψυκτικών και χυμών.  Πρόκειται για επαναστατική τεχνολογία, αφού λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανάπτυξης αλλοιούντων μικροοργανισμών στο ευαίσθητο αυτό προϊόν, ξεπερνώντας με αξιοπιστία τα συνήθη προβλήματα (λόγω χαμηλής διαπερατότητας UV (UVT) ή/και καραμελοποίησης της ζάχαρης στις επιφάνειες).

Ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά αρκετά συστήματα 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: