ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (SOFT DRINKS)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (SOFT DRINKS)

  • Φίλτρα πεπιεσμένων αερίων

    • Αποστείρωση (Sterile Filtration)
    • Κατακράτηση μικροσωματιδίων
  • Αρώματα, Χρωστικές κλπ.

    • Κατακράτηση μικροσωματιδίων