ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

  • Διήθηση αέρα

    • Ασηπτική “αναπνοή” δεξαμενών
    • Φίλτρα δικτύων πεπιεσμένου αέρα
    • Φίλτρα κλιματισμού και φίλτρα χώρων ελεγχόμενης επιμόλυνσης (clean rooms)
  • Διάχυση αερίων

    • Διάχυση (sparging) CO2 με ειδικά ανοξείδωτα spargers.