ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  • Φίλτρα αέρα / αερίων

    • Φίλτρα δικτύων πεπιεσμένου αέρα
    • Ασηπτική αναπνοή δεξαμενών
    • Φίλτρα κλιματισμού / αερισμού χώρων, Φίλτρα HEPA χώρων ελεγχόμενης επιμόλυνσης (clean rooms)
  • Φίλτρα ατμού

    • Κατακράτηση μικροσωματιδίων, αλάτων, σκουριάς κλπ.