ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

 • Φίλτρα νερού

  • Διαύγαση, αποστείρωση
  • Κατακράτηση κολλοειδών
 • Φίλτρα πεπιεσμένων αερίων (CO2, N2)

  • Αποστείρωση (Sterile Filtration)
  • Κατακράτηση σωματιδίων
 • Φίλτρα ατμού

  • Κατακράτηση μικροσωματιδίων, αλάτων, σκουριάς κλπ.
 • Αναπνοή δεξαμενών (Venting)

  • Ασηπτική αναπνοή δεξαμενών
 • Διάχυση αερίων

  • Διάχυση (sparging) Ν2/CO2 με ειδικά ανοξείδωτα spargers