ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

  • Φίλτρα νερού χρήσης

    • Διαύγαση, Αποστείρωση  • Φίλτρα ατμού

    • Κατακράτηση μικροσωματιδίων, αλάτων, σκουριάς κλπ.
  • Διάχυση αερίων

    • Διάχυση (sparging) Ν2/CO2 με ειδικά ανοξείδωτα spargers