ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Θ.ΧΑΛΙΜΑΣ ΕΠΕ ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Οίκου PALL CORPORATION, προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις στις παραπάνω βιομηχανίες, με τα υψηλής αποτελεσματικότητας προϊόντα Φίλτρανσης & Διαχωρισμού:

  • Pall Filters
  • Pall Liquid-Gas Coalescers
  • Pall Liquid-Liquid Coalescers
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ)

  • Συστήματα διαχωρισμού Υγρού-Αερίου (Liquid-Gas Coalescers): Διαχωρισμός και απομάκρυνση των συμπαρασυρομένων σταγονιδίων & στερεών σωματιδίων από ρεύματα πεπιεσμένων αερίων.
  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters): Καθαρισμός ρευμάτων υγρών ή αερίων από στερεά σωματίδια.
  • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Διαχωρισμός και απομάκρυνση του νερού από ρεύματα υδρογονανθράκων.
 • ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΜΙΝΗΣ (AMINE UNITS)

  • Συστήματα διαχωρισμού Υγρού-Αερίου (Liquid-Gas Coalescers): 1) Aπομάκρυνση υγρών υδρογονανθράκων και στερεών σωματιδίων από την τροφοδοσία των μονάδων Αμίνης (Sour Gas). 2) Διαχωρισμός και ανάκτηση των συμπαρασυρόμενων σταγονιδίων Αμίνης από το επεξεργασμένο αέριο (Sweet Gas).
  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters): Καθαρισμός του ρεύματος ανακυκλοφορίας της Αμίνης από στερεά σωματίδια (Lean / Rich Amine).
  • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Διαχωρισμός και απομάκρυνση των υγρών υδρογονανθράκων που συμπαρασύρονται στην ανακυκλοφορία του ρεύματος της Αμίνης.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
  • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Απομάκρυνση νερού & στερεών σωματιδίων από τα ρεύματα τροφοδοσίας των μονάδων για την προστασία του αντιδραστήρα και των εναλλακτών.
 • ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC UNITS)

  • Αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρανσης στερεών σωματιδίων για το Slurry Oil (Automatic BackWash Filters).
  • Αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρανσης σκόνης καταλύτη στα απαέρια μονάδων FCC (Automatic BlowBack Filters for Particulate emissions control).
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (FINAL PRODUCT SPECIFICATIONS)

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
  • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Απομάκρυνση νερού & στερεών σωματιδίων από τα τελικά προϊόντα (Diesel, Jet Fuel, LPG,...), έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.