ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Διατήρηση της επιθυμητής καθαρότητας των λαδιών με προϊόντα Φίλτρανσης & Διαχωρισμού του Οίκου PALL. 

Απολύμανση νερού με συστήματα UV του Οίκου ATLANTIUM.

 

 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ (Lube & Hydraulic Oil Filtration)

  • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
  • Κινητές αυτόνομες μονάδες φιλτραρίσματος λαδιού (Mobile Filtration Trolleys): Απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων για την επίτευξη της επιθυμητής καθαρότητας των λαδιών (ISO4406, NAS1638).
  • Vacuum Oil Purifiers: Συσκευές απομάκρυνσης του νερού (σε ελεύθερη μορφή κ' διαλυμένου στο λάδι) από Λιπαντικά & Υδραυλικά λάδια.
  • Oil Cleanliness Monitors: Συσκευές καταγραφής της καθαρότητας των λαδιών σε στερεά σωματίδια.
  • Water Sensors: Συσκευές καταγραφής της περιεκτικότητας του νερού στο λάδι.
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

  • Αποφυγή χρήσης χημικών απολυμαντικών, με αποτέλεσμα την εξάλειψη του κινδύνου διάβρωσης και σχηματισμού παραπροϊόντων, ενώ συγχρόνως βελτιώνεται η απόδοση των εναλλακτών και των πύργων ψύξης.