ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ INK JET ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ INK JET ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

Τα προϊόντα Φίλτρανσης του Οίκου PALL βοηθούν στην διατήρηση της επιθυμητής καθαρότητας των ρευστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

  • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

    • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters): Απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων για την επίτευξη της επιθυμητής καθαρότητας σε Χημικά, Μελάνια, Νερό, …