ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διατήρηση της επιθυμητής καθαρότητας των ρευστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή Χημικών & Πλαστικών με τα προϊόντα Φίλτρανσης & Διαχωρισμού του Οίκου PALL. Ειδικά συστήματα φιλτραρίσματος πολυμερών πλαστικών (Melt Polymer) στην παραγωγή PET, PVC.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

    • Φίλτρα στερεών σωματιδίων (Solid Particle Filters).
    • Συστήματα διαχωρισμού Υγρού-Αερίου (Liquid-Gas Coalescers).
    • Συστήματα διαχωρισμού δύο μη αναμίξιμων Υγρών (Liquid-Liquid Coalescers): Απομάκρυνση νερού και στερεών σωματιδίων από Χημικά, Λάδια και Καύσιμα.
  • ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ PET, PVC, …

    • Melt Polymer Candle Filtration Systems: Απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων (High temperature Polymer Filtration).